Samen bepalen we
de juiste koers!


U wilt groeien, maar vraagt zich af of de organisatie daar klaar voor is. U ziet de omzet achterblijven, maar krijgt geen vinger achter de oorzaak. U ziet tegenvallende resultaten die niet rijmen met de gestegen omzet. U betwijfelt of het informatiesysteem de juiste data produceert.  

Elke ondernemer kan voor vragen komen te staan die hij niet zelf kan beantwoorden. Voor onderbouwd advies en praktische hulp bij strategische beslissingen is een betrouwbare partner nodig. Iemand met kennis van zaken, inzicht, overzicht en het vermogen om die kennis om te zetten in praktische adviezen en acties. Bij CIAD vindt u zulke mensen.  

Ontdek CIAD
 Samen bepalen we de juiste koers!

Wij zijn CIAD

Uw strategisch partner &
business controller

Procesbeheersing 
De processen zijn cruciaal. Hoe zijn ze ingericht, zijn het de juiste processen, hoe worden ze uitgevoerd en hoe wordt er geregistreerd? ERP- en CRM-systemen kunnen bergen data produceren. Hoe betrouwbaar zijn die gegevens? Zijn ze actueel? Zijn het de juiste gegevens voor de beoordeling van juist dat proces?  

Data literacy 
Data literacy is de vaardigheid om data te kunnen lezen. Begrip van de uitvoer begint bij kennis van de invoer. Zonder die kennis wordt een systeem een black box. De mensen van CIAD hechten aan databewustzijn. We helpen medewerkers zo nodig op elementair niveau te begrijpen wat zij invoeren en hoe de uitvoer kan worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. 

Compliance 
De IT-infrastructuur is de ruggengraat van uw organisatie, maar hoe sterk is die? Worden systemen efficiënt gebruikt en zijn ze goed geïmplementeerd? Hoe houdt u systemen beheersbaar? Hoe is risk control geïmplementeerd? Interne controles, de audits, moeten op orde zijn. CIAD kan deze doorlichten en uw (SOx-)compliance waarborgen. 

Bellen met CIAD
Mailen met CIAD

Netwerk

Wij hebben een veelzijdig
netwerk aan partners

Bij de invulling van de onze opdrachten kijken wij altijd naar het doel, het team, complexiteit en de koers om te komen tot de juiste professional(s). Om deze reden kiezen wij er bewust voor om te werken met gespecialiseerde partners, om zonder eigenbelang altijd de juiste professional in te zetten.

Onze betrokkenheid eindigt niet bij de inzet van de juiste professional. Wij blijven de gehele koers aanwezig, als (schaduw)collega, sparringpartner en bovenal als professional. Zodat de gestelde doelstellingen gerealiseerd worden.

Wij hebben een veelzijdig netwerk aan partners

Dienstverlening

Samen één team

De professionals van CIAD lopen mee in uw bedrijf. Zij bekijken de dagelijkse gang van zaken en vergelijken wat zij zien met uw doelstellingen.  

 • Hoe en waarop wordt er gestuurd? 
 • Hoe worden de processen beheerst? 
 • Zit het probleem in het systeem of in de uitvoering? 
 • Op basis van welke informatie wordt er gestuurd? 


CIAD ondersteunt u en uw organisatie door het inzetten van de juiste professional. 

op Parttime-, Interim- of Projectbasis.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

Bellen met CIAD
Mailen met CIAD

Voorbeelden van geleverde professionals zijn:

Control

 • CFO / Financieel directeur
 • (Business) controller
 • Procesanalist
 • Financieel experts

Information technology

 • PRINCE2 project manager ERP implementaties
 • Manager ICT
 • Strategic Media Intelligence experts

Analytics

 • Data analist
 • Risk specialist

Decision support

 • Information manager
 • BI-consultant
 • Communication Expert
"Controllers die een 'klik' hebben"
Bertil Bruisten
Algemeen directeur Schutte Bagclosures
"Willen, kunnen, durven en doen, dat is precies zoals ik onze klanten wil bijstaan en onze collega’s wil coachen; vol energie en mogelijkheden!"
Ferenc Arts
Managing Partner CIAD

CIAD-concept

CIAD staat voor control, information technology, analytics en decision support.

De C van CIAD staat voor

Control

Control betreft uw doelen, sturing, beheersing en informatie. Daaraan gekoppeld zijn de inrichting, uitvoering en registratie van uw processen. 

Meer informatie C
De I van CIAD staat voor

Information technology

Information technology gaat over de systemen achter uw processen en uw data. Leveren die de juiste en betrouwbare informatie? Zoekt u ondersteuning bij de implementatie van een systeem? Of nog fundamenteler: wilt u advies bij de keuze van een geschikt systeem?

CIAD is geen softwareontwikkelaar, maar we weten wel hoe een goed systeem eruitziet dat past bij uw onderneming. We kunnen het IT-projectmanagement voor u doen, de selectie van een pakket begeleiden of een audit van de infrastructuur uitvoeren. 

I
De A van CIAD staat voor

Analytics

Analytics gaat het om analyse van de bedrijfsinformatie die de systemen opleveren en de interpretatie daarvan, bijvoorbeeld voor voorspelling van sales. Minstens zo belangrijk zijn de analyses van wat er in het systeem zelf gebeurt: process mining. Hierbij gaat het om veiligheid – zijn handelingen geautoriseerd – en het vinden van afwijkingen van de beoogde procesgang. Bij goede logging werkt het systeem als tijdmachine en kunnen alle handelingen worden geanalyseerd en getraceerd tot de bron. 

A
De D van CIAD staat voor

Decision support

Decision support staat voor de hulp bij beslissingen die kunnen volgen uit alle de voorgaande stappen. CIAD is geen rapportengenerator. Onze waarde zit in de praktische adviezen en praktische ondersteuning die we baseren op de analyses. We streven naar bewustwording, zodat u en uw medewerkers met vertrouwen met de systemen kunnen werken. 

D

Blik op zaken

Blijf op de hoogte

Referenties

Een greep uit onze opdrachtgevers:

Wilt u meer weten?

Wil je meer weten over onze dienstverlening?
Bellen met CIAD
Mailen met CIAD